Back

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ A RAPORTULUI LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI GENERAT DE PROIECTUL ” LUCRĂRI DE AMENAJARE DRUM ACCES, CAREU FORAJ, FORAJUL ȘI PUNEREA ÎN PRODUCȚIE A SONDEI 4461 TOTEA –TITULAR S.C. OMV PETROM S.A.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ  anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Lucrări de amenajare drum acces, careu foraj, forajul și punerea în producție a sondei 4461 TOTEA” propus a fi amplasat în comuna Licurici, sat Totea, judeţul Gorj, titular S.C. OMV PETROM S.A.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr.76, în zilele de luni până vineri, între orele : 900 -1400.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet : http://anpm.apmgj.ro

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul primăriei Licurici, în data de  08.08.2017 , începând cu orele 1300.

Publicul interesat poate transmite în scris observaţii privind documentele menţionate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr. 76, până la data de 08.08.2017.