Back

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ proiectul ,,INFIINȚARE ȘI FUNCȚIONARE CRESCĂTORIE DE MUFLON “–TITULAR S.C. PROIECT BOGDAN IMOBIL S.R.L.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ  anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul ,, INFIINȚARE ȘI FUNCȚIONARE CRESCĂTORIE DE MUFLON “ propus a fi amplasat în oraș Turceni ,  titular S.C. PROIECT BOGDAN IMOBIL S.R.L.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr.76 şi la sediul S.C. PROIECT BOGDAN IMOBIL S.R.L. din oraș Turceni , bloc 47 , scara 1 , apartament 1 , județul Gorj , în zilele de luni până vineri, între orele : 900 -1400.

Documentul menţionat este disponibil şi la următoarea adresă de internet : http://apmgj.anpm.ro

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul primăriei Turceni , în data de  06.03.2017 , începând cu orele 1500.

Publicul interesat poate transmite în scris observaţii privind documentele menţionate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj din municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr. 76 , până la data de 06.03.2017.

 

                                Data afişării pe site : 09.02.2017