Back

Anunţ public privind decizia de revizuire a acordului de mediu Nr. GJ -18/30.07.2014 pentru Proiectul ” Echipare de suprafață ți conductă de amestec sonda 1075 Bustuchin” –titular S.C. OMV PETROM S.A.

Agenţia  pentru Protecţia Mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra deciziei de revizuire a acordului de mediu Nr. GJ -18/30.07.2014 pentru proiectul “Echipare de suprafață și conductă de amestec sonda 1075 Bustuchin“, amplasat în comuna Bustuchin, sat Bustuchin, judeţul Gorj, titular S.C. OMV PETROM S.A.

Decizia autorităţii de mdiu, precum şi informaţiile relevante pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru protecţia mediului Gorj, din  mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76 şi la sediul S.C. OMV PETROM S.A. –ASSET II CRAIOAVA, municipiul Craiova, strada Brestei, nr.3, județul Dolj

 

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul APM Gorj, din  mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, până la data de 24.01.2019