Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare – „CONSTRUIRE BLOC L2 P+3E”, propus a fi amplasat în orașul Rovinari, Bulevardul Minerilor, nr. 7, judeţul Gorj Titular: U.A.T. ROVINARI

Agenția pentru Protecția Mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”CONSTRUIRE BLOC L2  P+3E”,  propus a fi amplasat în orașul Rovinari, Bulevardul Minerilor, nr. 7, judeţul Gorj, titular U.A.T.  ROVINARI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Târgu Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de luni-vineri, între orele 9 -14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro/

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 21.09.2019 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunț).