Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare – „CONSTRUIRE PLATFORMĂ BETONATĂ SITUATĂ ÎN EXTRAVILAN ” , amplasament extravilanul comunei Bumbești-Pițic, satul Cîrligei, judeţul Gorj- Titular: IVAN EMILIA-RAMONA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi de a nu se efectua evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”CONSTUIRE PLATFORMĂ BETONATĂ SITUATĂ ÎN EXTRAVILAN ” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Bumbești Pițic, satul Cîrligei, judeţul Gorj.  

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Târgu Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de luni-vineri, între orele 9 -14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 20.09.2018 ( în termen de 8 zile de la data afişării anunţului).

                                                                     Data afişării anunţului pe site

                                                                                 12.09.2018