Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare – Construire pod peste râul Amaradia, pe DV 23, km 0+350, comuna Căpreni, județul Gorj Titular: COMUNA CĂPRENI

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi de a nu se efectua evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire pod peste râul Amaradia, pe DV 23, km 0+350, comuna Căpreni, județul Gorj” propus a fi amplasat în extravilanul satului Cornetu, comuna Căpreni, judeţul Gorj, titular COMUNA CĂPRENI.  

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Târgu Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de luni-vineri, între orele 9 -14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 19.10.2017 ( în termen de 8 zile de la data afişării anunţului).