Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare – Construire pod peste râul Motru amplasat pe DC 114 Iormănești-Cleșnești Titular: COMUNA GLOGOVA

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi de a nu se efectua evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul ”Construire pod peste râul Motru amplasat pe DC 114 Iormănești-Cleșnești” propus a fi amplasat în extravilanul comunei Glogova, satele Iormănești, Cleșnești,  judeţul Gorj, titular COMUNA GLOGOVA.  

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Târgu Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de luni-vineri, între orele 9 -14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 18.10.2017 ( în termen de 8 zile de la data afişării anunţului).