Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare – „DRUMURI ŞI TROTUARE COMUNA TURCINEŞTI” MODERNIZARE pentru următoarele drumuri: DV2-0,5 km (Aleea Dealu Bătrân), DS2-0,5 km (Aleea Săele), DS3-0,6 km (Aleea Zăvoiul Jiului), Nr. Cad. 35065-0,3 km (Aleea Ascunsă), DV21-1,4 km (Str. Neamțului), DS12-0,15 km - drum biserică (Aleea Bisericii), DS5-0,15 km (Aleea Muzeului), DV12-0,1 km (Aleea Bisericii)”, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul comunei Turcinești, satele Turcinești, Rugi, Cartiu, Horezu, judeţul Gorj Titular: U.A.T. TURCINEȘTI

Agenția pentru Protecția Mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”DRUMURI ŞI TROTUARE COMUNA TURCINEŞTI” MODERNIZARE pentru următoarele drumuri: DV2-0,5 km (Aleea Dealu Bătrân), DS2-0,5 km (Aleea Săele), DS3-0,6 km (Aleea Zăvoiul Jiului), Nr. Cad. 35065-0,3 km (Aleea Ascunsă), DV21-1,4 km (Str. Neamțului), DS12-0,15 km - drum biserică (Aleea Bisericii), DS5-0,15 km (Aleea Muzeului), DV12-0,1 km (Aleea Bisericii)”,  propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul comunei Turcinești, satele Turcinești, Rugi, Cartiu, Horezu, judeţul Gorj, titular U.A.T.  TURCINEȘTI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Târgu Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de luni-vineri, între orele 9 -14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro/

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 24.08.2019 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunț).