Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare – Modernizare drumuri de acces Mahala, Gavadan și Potcoava și drumuri de incintă Pleșa, Orașul Bumbești Jiu, județul Gorj, amplasament intravilanul orașului Bumbești Jiu, satele Tetila, Pleșa și Curtișoara, județul Gorj Titular ORAȘUL BUMBEȘTI JIU

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi de a nu se efectua evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” Modernizare drumuri de acces Mahala, Gavadan și Potcoava și drumuri de incintă Pleșa, Orașul Bumbești Jiu, județul Gorj” propus a fi amplasat în intravilanul orașului Bumbești Jiu, satele Tetila, Pleșa și Curtișoara, judeţul Gorj, titular ORAȘUL BUMBEȘTI JIU.  

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Târgu Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de luni-vineri, între orele 9 -14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 20.07.2017 ( în termen de 8 zile de la data afişării anunţului).