Back

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE pentru proiectul ” Extindere sursă de ape subterane și bazin etanș vidanjabil pentru ape uzate ”

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul ” Extindere sursă de ape subterane și bazin etanș vidanjabil pentru ape uzate ”  propus a fi amplasat în comuna Arcani, sat Sănătești, titular S.C. APRILIA SRL Târgu-Jiu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul:

AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ, STRADA UNIRII NR.76, TÂRGU-JIU

În zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri 8-1400 , precum şi la următoarea adresă de internet http://www.apmgj.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  23.05.2018