Back

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE pentru proiectul ” Instalație de reducerea emisiilor de NOx din gazele de ardere la grupul energetic nr.3 şi 4 de la Sucursala Electrocentrale Turceni ” din oraș Turceni, strada Uzinei, nr.1, jud. Gorj

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : nu este necesară o evaluare a impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul ” Instalație de  reducerea emisiilor de NOx din gazele de ardere la grupul energetic nr.3 şi 4 de la Sucursala Electrocentrale Turceni”  propus a fi amplasat în  oraș Turceni, strada Uzinei, nr.1jud. Gorj   , titular S. Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sucursala Electrocentrale Turceni.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul:AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ, STRADA UNIRII NR.76, TÂRGU-JIU, în zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri 8-1400 , precum şi la următoarea adresă de internet http://www.apmgj.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  16.02.2020