Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Lucrări de suprafaţă pentru foraj şi punere în producție sonda 384 TOTEA „ amplasat în comuna Vladimir, sat Valea Deșului, extravilan, judeţul Gorj,” Titular –S.C. OMV PETROM S.A.

Agenţia  pentru protecţia mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : de a se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi  de a nu se efectua evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul Lucrări de suprafaţă pentru foraj şi punere în producție  sonda 384 TOTEA „ amplasat în comuna Vladimir, sat Valea Deșului, extravilan,  judeţul Gorj, titular S.C. OMV PETROM. S.A.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din  mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 05.04.2018

  1. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj,  precum şi la următoarea adresă de e-mail office@apmgj.anpm.ro, pâna la data de 10.04.2018