Back

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE pentru proiectul ” Racordare la SEN a CHE Bumbești – Linie electrică Aeriană (LEA 110 kV dublu circuit (d.c.) CHE Bumbești borna 35 bis LEA 110 kV Târgu-Jiu Nord/ Parângu circuitul 2 în cadrul investiției Amenajare hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbești ”

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a Deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul ” Racordare la SEN a CHE Bumbești – Linie electrică Aeriană (LEA 110 kV dublu circuit (d.c.) CHE Bumbești borna 35 bis LEA 110 kV Târgu-Jiu Nord/ Parângu circuitul 2 în cadrul investiției Amenajare hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbești ”   propus a fi amplasat în oraşul Bumbești-Jiu, județul Gorj, titular Hidroelectrica S.A. – SPEEH Porțile de Fier.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ, Strada Unirii Nr.76, Târgu-Jiu, în zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri 8-1400 , precum şi la următoarea adresă de internet http://www.apmgj.anpm.ro/

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de  25.08.2019.. (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).