Back

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE pentru proiectul „Reabilitare rețea de alimentare cu apă sat Costeni Tronson intersecție DN 67 D- cimitir” propus a fi amplasat în orașul Tismana , sat Costeni, județul Gorj

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Reabilitare rețea de alimentare cu apă sat Costeni Tronson intersecție DN 67 D- cimitir” propus a fi amplasat înorașul Tismana , sat Costeni, județul Gorj  propus a fi amplasat în oraşul Tismana, sat Costeni, titular Orașul Tismana.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul:

AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ, STRADA UNIRII NR.76, TÂRGU-JIU

În zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri 8-1400 , precum şi la următoarea adresă de internet http://www.apmgj.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  21.06.2018