Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE FERME DE CREȘTERE A PĂSĂRILOR (Ferma nr. 1, Ferma nr. 6, Ferma nr. 7)”, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Târgu Jiu, str. Mărgăritarului, nr. 39, nr. 15 și nr. 108, județul Gorj Titular: SC AVIROM PLUS S.R.L.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi de a nu se efectua evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE FERME DE CREȘTERE A PĂSĂRILOR (Ferma nr. 1, Ferma nr. 6, Ferma nr. 7)”, propus a fi amplasat în intravilanul municipiului Târgu Jiu, str. Mărgăritarului, nr. 39, nr. 15 și nr. 108, județul Gorj, titular S.C. AVIROM PLUS S.R.L.     

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Târgu Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro/ la secțiunea reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 06.04.2018 ( în termen de 8 zile de la data afişării anunţului).

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj, precum și la următoarea adresă de e-mail office@apmgj.anpm.ro, până la data de  11.04.2018 (în termen de 13 zile de la data afișării anunțului).