Back

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ - REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE MENAJERA PE STRAZILE PIETII, TRANDAFIRILOR, FAGULUI, GARII SI GILORTULUI, DIN ORASUL TARGU CARBUNESTI, JUDETUL GORJ ”

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul ” Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii  de apă și apă uzată în județul Gorj - Reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare menajera pe strazile Pietii, Trandafirilor, Fagului, Gării si Gilortului, din orașul Târgu- Cărbunești, judetul Gorj ”  propus a fi amplasat în oraşul Târgu-Cărbunești, străzile Pietii, Trandafirilor, Fagului, Gării și Gilortului, titular SC APAREGIO GORJ S.A. .

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul:

AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ, STRADA UNIRII NR.76, TÂRGU-JIU

În zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri 8-1400 , precum şi la următoarea adresă de internet http://www.apmgj.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  21.06.2018