Back

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE pentru proiectul „Realizare puțuri forate de apă pentru îmbunătățirea sistemului centralizat de apă potabilă în comuna Crasna, județul Gorj” (subprogramul Modernizarea satului românesc – realizare/extindere/reabiitare/ modernizare a sistemelor de alimentare cu apă și stașii de tratare a apei) propus a fi amplasat în comuna Crasna, sat Crasna

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectulRealizare puțuri forate de apă pentru îmbunătățirea sistemului centralizat de apă potabilă în comuna Crasna, județul Gorj” (subprogramul Modernizarea satului românesc – realizare/extindere/reabiitare/ modernizare a sistemelor de alimentare cu apă și stații de tratare a apei) propus a fi amplasat în comuna Crasna, sat Crasna,  titular UAT Comuna Crasna.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul:

AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ, STRADA UNIRII NR.76, TÂRGU-JIU

În zilele de luni-joi între orele 8-1630 şi vineri 8-1400 , precum şi la următoarea adresă de internet http://www.apmgj.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de  21.06.2018