Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Proiectul „ Conductă apă sărată Parc 21 –Parc 14 Țicleni”, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Țicleni, judeţul Gorj, Titular proiect : S.C. OMV PETROM S.A.

Agenţia  pentru Protecţia Mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi de a nu se efectua evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru  proiectul „Conductă apă sărată Parc 21 –Parc 14 Țicleni, propus a fi amplasat în extravilanul orașului Țicleni, judeţul Gorj, Titular proiect : S.C. OMV PETROM S.A.  

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj, din . mun. Tg.Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 16.03.2018