Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare – „SCHIMBARE DE DESTINAȚIE LA CORP CLĂDIRE A DIN POD ÎN EXTINDERE SECȚIE OBSTRETICĂ-GINECOLOGIE LA SPITALUL ORĂȘENESC BUMBEȘTI-JIU, JUD. GORJ” , amplasament orașul Bumbești Jiu, strada Zorilor, nr. 1, judeţul Gorj Titular: SPITALUL ORĂȘENESC BUMBEȘTI JIU

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” SCHIMBARE DE DESTINAȚIE LA CORP CLĂDIRE A DIN POD ÎN EXTINDERE SECȚIE OBSTRETICĂ-GINECOLOGIE LA SPITALUL ORĂȘENESC BUMBEȘTI-JIU, JUD. GORJ” propus a fi amplasat în orașul Bumbești Jiu, strada Zorilor, nr. 1,  judeţul Gorj, titular SPITALUL ORĂȘENESC BUMBEȘTI JIU.     

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Târgu Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de luni-vineri, între orele 9 -14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro/

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 31.01.2019 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunț).