Back

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu – „Extindere alimentare cu apă comuna Bălești, sursa Tălpășești, județul Gorj”, amplasament extravilanul comunei Bălești, judeţul Gorj Titular: U.A.T. COMUNA BĂLEȘTI

AGENŢIA  PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra   depunerii   solicitării   de  emitere   a   acordului  de  mediu  pentru proiectul „Extindere alimentare cu apă comuna Bălești, sursa Tălpășești, județul Gorj”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Bălești, judeţul  Gorj, titular U.A.T. COMUNA BĂLEȘTI.  

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, judeţul Gorj în zilele de  luni – vineri, între orele 8,30 – 14,00 şi la sediul U.A.T. Comuna Bălești, satul Bălești, strada Principală, județul Gorj.   

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.