Back

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu – „MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI, COMUNA LICURICI, SAT LICURICI, JUDEȚUL GORJ, DS1, DS3 și DS4”, amplasament intravilanul comunei Licurici, sat Licurici, judeţul Gorj Titular: U.A.T. ROVINARI

AGENŢIA  PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra   depunerii   solicitării   de  emitere   a   acordului  de  mediu  pentru proiectul „MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI, COMUNA LICURICI, SAT LICURICI, JUDEȚUL GORJ, DS1, DS3 și DS4”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Licurici, sat Licurici, judeţul  Gorj, titular COMUNA LICURICI.    

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, judeţul Gorj în zilele de  luni – vineri, între orele 8,30 – 14,00 și la sediul Primăriei Comunei Licurici, sat Licurici, comuna Licurici, județul Gorj.    

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.