Back

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu – „Modernizare drumuri sătești și comunale în comuna Baia de Fier, județul Gorj”, amplasament intravilanul comunei Baia de Fier, satul Baia de Fier, judeţul Gorj Titular: COMUNA BAIA DE FIER

AGENŢIA  PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra   depunerii   solicitării   de  emitere   a   acordului  de  mediu  pentru proiectul „MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI ȘI COMUNALE ÎN COMUNA BAIA DE FIER, JUDEȚUL GORJ”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Baia de Fier, satul Baia de Fier, judeţul  Gorj, titular COMUNA BAIA DE FIER.  

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, judeţul Gorj în zilele de  luni – vineri, între orele 8,30 – 14,00 şi la sediul Primăriei Comunei Baia de Fier, din satul Baia de Fier, județul Gorj.   

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.