Back

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu – „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT DRUMURI, STRĂZI DE INTERES LOCAL, ALEI PIETONALE ȘI PISTE BICICLIȘTI ÎN COMUNA POLOVRAGI, JUDEȚUL GORJ”, amplasament intravilanul/extravilanul comunei Polovragi, satele Polovragi și Racovița, județul Gorj Titular: COMUNA POLOVRAGI

AGENŢIA  PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra   depunerii   solicitării   de  emitere   a   acordului  de  mediu  pentru proiectul „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT DRUMURI, STRĂZI DE INTERES LOCAL, ALEI PIETONALE ȘI PISTE BICICLIȘTI ÎN COMUNA POLOVRAGI, JUDEȚUL GORJ”, propus a fi amplasat în intravilanul/extravilanul comunei Polovragi, satele Polovragi și Racovița, judeţul  Gorj, titular COMUNA  POLOVRAGI.  

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, judeţul Gorj în zilele de  luni – vineri, între orele 8,30 – 14,00 şi la sediul Primăriei Comunei Polovragi, satul Polovragi, județul Gorj.  

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.