Back

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Fabrică de producere B.C.A. – Târgu Cărbunești, județul Gorj, hală producere BCA, corp administrativ, corp social, centrală termică. Căi de acces auto și pietonale, parcări, spații de depozitare materii prime și produse finite, cabină pază, cântar, puțuri forate și utilități edilitare”,

Agenția pentru Protecția Mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Fabrică de producere B.C.A. – Târgu Cărbunești, județul Gorj, hală producere BCA, corp administrativ, corp social, centrală termică. Căi de acces auto și pietonale, parcări, spații de depozitare materii prime și produse finite, cabină pază, cântar, puțuri forate și utilități edilitare”, propus a fi amplasat în oraș Târgu-Cărbunești, satul Cojani, str. Câmpu Mare, nr. 46B, județul Gorj, titular S.C. SOCERAM S.A. .

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Gorj din municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 76, județul Gorj şi la sediul Primăriei oraşului Târgu-Cărbuneşti, județul Gorj,  în zilele de luni - joi, între orele 8,30-16,00 și vineri între orele 8,30-13,00 precum şi la următoarea adresă http://apmgj.anpm.ro. .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Gorj, la nr. de fax 0253 212 892 şi la adresa de internet: office@apmgj.anpm.ro .