Back

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu – „Refacere și consolidare terasamente 1,8 km drumuri comunale (DC 22D – 1,8 km) și 8 podețe (1 pe DC 22B, 1 pe DS 4, 2 pe DV 37, 2 pe pârâul Taraia), 1 pe DV 4, 1 pe DV 36”, amplasament intravilanul comunei Polovragi, satele Polovragi și Racovița, judeţul Gorj Titular: COMUNA POLOVRAGI

AGENŢIA  PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra   depunerii   solicitării   de  emitere   a   acordului  de  mediu  pentru proiectul „Refacere și consolidare terasamente 1,8 km drumuri comunale (DC 22D – 1,8 km) și 8 podețe (1 pe DC 22B, 1 pe DS 4, 2 pe DV 37, 2 pe pârâul Taraia), 1 pe DV 4, 1 pe DV 36”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Polovragi, satele Polovragi și Racovița, judeţul  Gorj, titular COMUNA POLOVRAGI.  

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, judeţul Gorj în zilele de  luni – vineri, între orele 8,30 – 14,00 şi la sediul Comunei Polovragi, din satul Polovragi, județul Gorj.   

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.