Back

Anunţ public privind dezbaterea publică pentru proiectul “Amenajare râu Gilort în zona localității Novaci

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului – Agenția pentru Protecția Mediului Gorj anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvată, a studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă pentru proiectul “Amenajare râu Gilort în zona localității Novaci”, propus a fi amplasat în zona localității Novaci pe cursul râului Gilort, titular Administrația Națională “Apele Române”- Administația Bazinală de Apă Jiu .

Tipul deciziei posibile luate de  Agenția pentru Protecția Mediului Gorj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Rapoartele şi studiile poate pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din municipiul Târgu-Jiu,  strada Unirii, nr.76,  județul Gorj şi la sediul Administației Bazinale de Apă Jiu, din municipiul Craiova, strada Nicolae Romanescu, nr. 54, județul Dolj,  în zilele de luni-joi, între orele 8,30-15,30 și vineri între orele 8,30-13,30 .

Documentele) menţionate sunt disponibile şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-gorj/documente-procedura-eim-si-ea .

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvată, a studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă va avea loc la sediul Primăriei orașului Novaci, în data de16.08.2019, începând cu orele 14,00 .

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din municipiul Târgu-Jiu,  strada Unirii, nr.76,  județul Gorj, până la data de 16.08.2019.