Back

Anunţ public privind solicitarea AIM (Ferma avicolă nr. 1 – Târgu Jiu, strada Mărgăritarului, nr. 39, judetul Gorj – SC AVIROM PLUS SRL

A.P.M. GORJ anunţă publicul interesat asupra   depunerii solicitării de emitere a autorizației integrate de mediu de către SC AVIROM PLUS SRL în vederea desfășurării activității cod CAEN: 0147 – Creșterea păsărilor, la punctul de lucru  Ferma nr. 1 situat în municipiul Târgu Jiu, strada Mărgăritarului, nr. 39, județul Gorj, activitate care intră sub incidența Legii 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa 1 - 6.6. a) Creșterea intensivă a păsărilor de curte cu capacități de peste 40.000 de locuri pentru păsări de curte.  

Informaţiile privind impactul asupra mediului al activității pentru care se solicită emiterea autorizației integrate de mediu pot fi consultate la sediul A.P.M. Gorj, din municipiul Tg-Jiu, strada Unirii, nr. 76, jud. Gorj, în zilele de luni-vineri între orele 9,00 – 14,00, sau în documentele de mai jos:

-Formular de solicitare

-Raport de amplasament   

http://www.anpm.ro/web/apm-gorj/documentatii-procedura-autorizare

precum și la sediul social al titularului de activitate din comuna Frâncești, sat Frâncești, nr. 1, Cabina Clădire energetică, Biroul 4, etaj 3, județul Vâlcea.

Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, la sediul APM Gorj, sau electronic la adresa de e-mail: office@apmgj.anpm.ro, tel. 0253-21.53.84, fax: 0253-21.28.92.  

                                                         Data afişării anunţului pe site :   10.09.2018