Back

Construcția de locuințe pentru tineri destinate închirierii bloc locuințe regim de înălțime P+2 și 20u.l. - titular Comuna Bustuchin

        APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:   „Construcția de locuințe pentru tineri destinate închirierii bloc locuințe regim de înălțime P+2 și 20u.l.”  propus  a fi amplasat în:  comuna Bustuchin, sat Bustuchin, județul Gorj  .   titular  Comuna Bustuchin.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 28.07.2019 inclusiv ( în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț)