Back

Carieră exploatare experimentală calcar industrial și de construcții propus a fi amplasat în comuna Peștișani, zona Valea Nucului - extravilan, judeţul Gorj, titular SC EXPLOCARB SRL

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi a se efectua evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul Carieră exploatare experimentală calcar industrial și de construcții propus a fi amplasat în comuna Peștișani, zona Valea Nucului - extravilan, judeţul Gorj, titular SC EXPLOCARB SRL.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din str. Unirii, nr. 76, municipiul Tg-Jiu, în zilele de luni-vineri, între orele 08-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

  1. Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 16.08.2018, in termen de 8 zile de la publicare.
Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj,  precum şi la următoarea adresă de e-mail office@apmgj.ro, în termen de 13 zile de la data publicării prezentului  anunţ, pâna la data de  21.08.2018