Back

CONSTRUIRE AGROPENSIUNE , propus a fi amplasat în comuna Crasna , sat Crasna , județul Gorj , titular CIOCÂRLAN GEORGE PFA

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare , în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru  proiectul CONSTRUIRE AGROPENSIUNE , propus a fi amplasat  în comuna Crasna , sat Crasna , județul Gorj ,    titular CIOCÂRLAN GEORGE PFA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu , strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj , în zilele de luni – vineri , între orele 09.00 – 14.00 , precum şi la următoarea adresă de internet http//apmgj.anpm.ro .

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  15.08.2017.