Back

Construire agropensiune turistică, propus a fi amplasat în comuna Baia de Fier, sat Baia de Fier, judeţul Gorj, titular TEODORESCU CLAUDIA VERONICA Î.I.

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul Construire agropensiune turistică,  propus a fi amplasat în comuna Baia de Fier, sat Baia de Fier, judeţul Gorj, titular TEODORESCU CLAUDIA VERONICA Î.I.. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din str. Unirii, nr. 76, municipiul Tg-Jiu, în zilele de luni-vineri, între orele 08-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 zile de la afisare.