Back

Construire atelier” –producerea paharelor din hartie propus a fi amplasat în: comuna Telesti, sat Buduhala, jud Gorj titular INTELLIGENT FACTORY SRL

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:  „Construire atelier”  –producerea paharelor din hartie propus  a fi amplasat în: comuna Telesti, sat Buduhala, jud Gorj  titular  INTELLIGENT FACTORY  SRL

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 22.09.2019 inclusiv ( în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț)