Back

Construire bazin piscicol propus a fi amplasat în Crasna, sat Crasna, extravilan, județul Gorj, județul Gorj, titular EMICOR CONCEPT SRL reprezentată de Corobea Emilian

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul Construire bazin piscicol propus a fi amplasat în Crasna, sat Crasna, extravilan, județul Gorj, județul Gorj,  titular EMICOR CONCEPT SRL reprezentată de Corobea Emilian.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro

Comentariile/observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării  prezentului anunţ.