Back

Construire bloc de locuințe de serviciu P+3E cu pod” propus a fi amplasat în: orașul Novaci, str. Eroilor, nr.3 titular Primaria Novaci

        APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:  „Construire bloc de locuințe de serviciu P+3E cu pod”  propus  a fi amplasat în: orașul Novaci, str. Eroilor, nr.3 titular  Primaria Novaci

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 24.08.2019 inclusiv ( în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț)