Back

CONSTRUIRE CORT PROVIZORIU PENTRU EVENIMENTE FESTIVE ȘI ALEI DE ACCES , propus a fi amplasat în municipiul Tg.Jiu , Bârsești , nr. 1, jud. Gorj, titular S.C. CARFIN S.A.

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare , în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru  CONSTRUIRE CORT PROVIZORIU PENTRU EVENIMENTE FESTIVE ȘI ALEI DE ACCES , propus a fi amplasat  în municipiul Tg.Jiu , Bârsești , nr. 1,  jud. Gorj,   titular S.C. CARFIN S.A.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu , strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj , în zilele de luni – vineri , între orele 09.00 – 14.00 , precum şi la următoarea adresă de internet http//apmgj.anpm.ro .

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de  29.04.2017