Back

Construire hală producție, împrejmuire” - productie sicrie propus a fi amplasat în : municipiul Tg-Jiu, str. Narciselor, FN, jud Gorj titular SC FUNERARA EDEN SRL

        APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:  „Construire hală producție, împrejmuire” - productie sicrie propus  a fi amplasat în : municipiul Tg-Jiu, str. Narciselor, FN, jud Gorj  titular SC FUNERARA EDEN  SRL 

            Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 18.10.2020 inclusiv ( în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț)