Back

Construire hale producţie pentru brichete (cărbune şi lemn)” propus a fi amplasat în com Pestisani sat Gureni, judeţul Gorj, titular SC EXPLOCARB SRL

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul Construire hale producţie pentru brichete (cărbune şi lemn)propus a fi amplasat în com Pestisani sat Gureni, judeţul Gorj,  titular SC EXPLOCARB SRL.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din str. Unirii, nr. 76, municipiul Tg-Jiu, în zilele de luni-vineri, între orele 08-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, in termen de 8 zile de la data publicarii.