Back

Construire imobil cu spații tehnice, spații de depozitare, birouri și spații de cazare P+3, împrejmuire teren” propus a fi amplasat în: municipiul Tg-Jiu, str. Islaz, nr. 32, jud Gorj. titular SC HUMINTRADE SRL

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:  „Construire imobil cu spații tehnice, spații de depozitare, birouri și spații de cazare P+3, împrejmuire teren”  propus  a fi amplasat în:  municipiul Tg-Jiu, str. Islaz, nr. 32, jud Gorj. titular  SC HUMINTRADE SRL.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 15.06.2019 inclusiv ( în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț)