Back

Construire imobil locuințe colective și împrejmuire” propus a fi amplasat în: municipiul Tg-Jiu, str. Jiului, nr.45, jud Gorj. titular Bușoi Marius Alin si Ularu Constantin

        APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:  „Construire imobil  locuințe colective și împrejmuire”  propus  a fi amplasat în:  municipiul Tg-Jiu, str. Jiului, nr.45, jud Gorj.   titular  Bușoi Marius Alin si Ularu Constantin.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 20.07.2019 inclusiv ( în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț)