Back

Construire locuință multifamilială P+2, spațiu comercial” propus a fi amplasat în: municipiul Tg-Jiu, str. Unirii, nr.98, jud Gorj titular CURELEANU SORIN NARCIS

        APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:  „Construire locuință multifamilială P+2, spațiu comercial” propus  a fi amplasat în:   municipiul Tg-Jiu, str. Unirii, nr.98, jud Gorj titular CURELEANU SORIN NARCIS

            Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

     Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 18.10.2020 inclusiv ( în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț)