Back

Construire locuințe colective D+P+2E, modificare extindere și supraetajare” propus a fi amplasat în: municipiul Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr.77, judeţul Gorj, titular SC EDAS FINANCE SRL

 

         APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:

„Construire locuințe colective D+P+2E, modificare  extindere și supraetajare”  propus  a fi amplasat în: municipiul Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr.77, judeţul Gorj,   titular SC EDAS FINANCE SRL .

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

     Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare pană la data de  18.10.2017  inclusiv.