Back

CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC 45 MW , DRUM ACCES ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN , propus a fi amplasat în comuna Ciuperceni , sat Ciuperceni și Strâmba Vulcan , strada Motrului , Jud. Gorj, județul Gorj , titular S.C. TOPGES CONSULTING S.R.L

APM GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru  proiectul CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC 45 MW , DRUM ACCES ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN , propus a fi amplasat  în comuna Ciuperceni , sat Ciuperceni și Strâmba Vulcan , strada Motrului , Jud. Gorj, județul Gorj , titular S.C. TOPGES CONSULTING S.R.L

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu , strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj , în zilele de luni – vineri , între orele 9.00 – 14.00 , precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro

Comentariile/observaţiile/propunerile publicului interesat se pot înainta  pâna la data de  01.03.2021 .

Data afișării anuntului pe site :  18.02.2020.