Back

CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ P+1E , propus a fi amplasat în oraș Novaci , strada Valea Gilortului , nr. 319 , județul Gorj , titular S.C. SPAGESCOM S.R.L.

APM GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului , pentru  proiectul CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ P+1E , propus a fi amplasat  în oraș Novaci , strada Valea Gilortului , nr. 319 , județul Gorj , titular S.C. SPAGESCOM S.R.L. .

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg.Jiu , strada Unirii , nr. 76 , judeţul Gorj , în zilele de luni – vineri , între orele 9.00 – 14.00 , precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro

Comentariile/observaţiile/propunerile publicului interesat se pot înainta  pâna la data de 24.08.2019 .

Data afișării anuntului pe site :   14.08.2019