Back

Construire platformă și amplasare spălătorie auto mobilă” propus a fi amplasat în municipiul Tg-Jiu, str. 14 octombrie, nr.143, judeţul Gorj titular MAZILU MARIA

         APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul:  „Construire  platformă  și amplasare spălătorie auto mobilă”    propus  a fi amplasat în municipiul Tg-Jiu, str. 14 octombrie, nr.143, judeţul Gorj  titular  MAZILU MARIA .    

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni -vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

     Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare pană la data de  05.04.2018  inclusiv.