Back

Construire pod pe drum comunal DC 29 (peste pârâul Roșioara), sat Roșia de Amaradia, comuna Roșia de Amaradia, judetul Gorj propus a fi amplasat în Roșia de Amaradia, sat Roșia de Amaradia, judeţul Gorj, titular U.A.T. COMUNA ROȘIA DE AMARADIA

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru  proiectul Construire pod pe drum comunal DC 29 (peste pârâul Roșioara), sat Roșia de Amaradia, comuna Roșia de Amaradia, judetul Gorj propus a fi amplasat în Roșia de Amaradia, sat Roșia de Amaradia, judeţul Gorj, titular U.A.T. COMUNA ROȘIA DE AMARADIA. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din str. Unirii, nr. 76, municipiul Tg-Jiu, în zilele de luni-vineri, între orele 08-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, până la data de 12.12.2017.