Back

Construire pod peste râul Cartiu pe DC 148, sat Cartiu, comuna Turcineşti, judeţul Gorj ”, propus a fi amplasat în intravilanul comuneI Turcineşti, satul Cartiu, jud. Gorj

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GORJ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului şi de a nu se efectua evaluarea adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” Construire pod peste râul Cartiu pe DC 148, sat Cartiu, comuna Turcineşti, judeţul Gorj ”, propus a fi amplasat în intravilanul comuneI Turcineşti, satul Cartiu, jud. Gorj,  titular COMUNA TURCINEŞTI.    

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Târgu Jiu, str. Unirii, nr.76 în zilele de luni-vineri, între orele 9 -14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 15.02.2017 ( în termen de 8 zile de la data afişării anunţului).