Back

Construire sală evenimente și împrejmuire” propus a fi amplasat comuna Cătunele, sat Lupoaia, județul Gorj, titular CERNĂIANU CONSTANTIN

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul Construire sală evenimente și împrejmuire” propus  a fi amplasat comuna Cătunele, sat Lupoaia, județul Gorj,  titular CERNĂIANU CONSTANTIN.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro

 Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 zile de la data afişării/ publicării  prezentului anunţ.