Back

Execuție lucrări de explorare în perimetrul Valea Pârâului, județul Gorj propus a fi amplasat în extravilanul satului Lupoaia, comuna Cătunele, judeţul Gorj, titular SC GEKKO & NEKA INVEST SRL

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul Execuție lucrări de explorare în perimetrul Valea Pârâului, județul Gorj propus a fi amplasat în extravilanul satului Lupoaia, comuna Cătunele, judeţul Gorj, titular SC GEKKO & NEKA INVEST SRL.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro

Comentariile/observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării  prezentului anunţ.

DRAFT PROIECT - Execuție lucrări de explorare în perimetrul Valea Pârâului, județul Gorj propus a fi amplasat în extravilanul satului Lupoaia, comuna Cătunele, judeţul Gorj, titular SC GEKKO & NEKA INVEST SRL