Back

Construire service auto” propus a fi amplasat in Tg Jiu, str. Narciselor, F.N., judeţul Gorj, titular SC BIOMASS PELLETS SYSTEMS SRL prin PETRESCU RAMONA CORINA

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul „Construire service auto propus  a fi amplasat in  Tg Jiu, str. Narciselor, F.N., judeţul Gorj, titular SC BIOMASS PELLETS SYSTEMS SRL prin PETRESCU RAMONA CORINA.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro

Comentariile/observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării  prezentului anunţ.