Back

Construire şi dotare agropensiune în comuna Baia de Fier, județul Gorj” propus a fi amplasat în comuna Baia de Fier, sat Baia de Fier, judeţul Gorj, titular Brînzan Melania Carmen PFA

APM Gorj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul Construire şi dotare agropensiune în comuna Baia de Fier, județul Gorj propus  a fi amplasat în comuna Baia de Fier, sat Baia de Fier, judeţul Gorj,  titular Brînzan Melania Carmen PFA.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 8 - 16, precum şi la următoarea adresă de internet http://.apmgj.anpm.ro

 Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 8 zile de la data afişării/ publicării  prezentului anunţ.